hannakaisalahde

Kumpi on epäpätevämpi: lähihoitaja vai hoivakodin pomo?

Viime päivinä on noussut esille kauheita uutisia vanhusten luokattomasta kohtelusta yksityisissä hoivakodeissa ympäri maan. Ei ole kauaakaan aikaa, kun päivän polttavana asiana keskusteliin lähihoitajien koulutustasosta, osaamisesta ja koulutukseen ottojärjestelmästä. Opetusministeriä myöten asiaa kauhisteltiin. Oltiin sitä mieltä, että kaikki maamme hoivakotien ja muiden palvelupaikkojen ongelmat johtuivat osaamattomista lähihoitajista, joilla ei ollut edes käytöstapoja. Johtaminen ei ollut mikään ongelma. 

 

Henkilöstöongelmat juontavat yleensä juurensa johdon toiminnasta, tai toimimattomuudesta.  Yksittäisten lähihoitajien osaamattomuudesta käyty keskustelu on ollut naurettavaa, jos sitä vertaa johdon tasolta nyt esille nousseisiin piittaamattomuuksiin ja ammattiataidottomuuteen. Millaisia johtajia yksityisissä hoivakodeissa oikein on? Itselle ainakin herää kysymys, että onko heillä kaikilla käsitystä hoiva-alan substanssista, millaista geriatrista osaamista löytyy, onko millaiset tutkinnot ja millaista osaamista henkilöstöjohtamisesta tai muusta johtamisesta? Julkisen palvelun puolella pidetään yleensä huolta siitä, että johtotehtäviin valittavilla henkilöillä on tessin mukaiset kelpoisuusehdot täytettyinä ja lisäksi valittavilla on henkilöstöosaamista ja johtamiskokemusta kyseiseltä alalta. Pitkää työkokemusta erikoisalan kenttätyössä arvostetaan yleensä myös.  Julkisella puolella hakuprosessit ovat hakijoille avoimet ja siksi ansiovertailut on tehtävä tarkasti. Mikä mahtaa olla tilanne yksityisten palvelun tarjoajien suhteen? Osaako joku kertoa tästä?  Millaisia kelpoisuusehtoja noudatetaan ja kuinka julkisia rekrytointiprosessit yleensä ovat?

 

Nyt kun hallitus on tuomassa kiistellyn sote-lainsäädäntöä koskevan paketin Eduskunnan käsiteltäväksi, toivon todella, että viime päivien raadollisella uutisoinnilla on kriittinen vaikutus lakien käsittelyyn Eduskunnassa. Tiedämme, että yksityisiä palveluja tarvitaan julkisten palvelujen tueksi, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Lakitekstiin tulisi ensisijassa kirjata perusopetuslain kaltainen kielto, että sosiaali- ja terveyspalveluja ei saa tuottaa taloudellisen hyödyn tavoittelemismielessä. Tämä koskisi niin hoivapalveluja, lastensuojelun palveluja, päivähoitopalveluja ja vammaispalveluja. Suomella ei ole varaa muuhun, kuin ihmisoikeuksista huolehtimiseen. Meidän tulee turvata vahvalla lainsäädännällä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perusoikeudet, jotka ovat hoiva ja huolenpito.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat