hannakaisalahde

Avoin kirje oikeusministerille

Arvoisa herra oikeusministeri, seksuaalirikoksia käsittelevät lait pitää avata ja päivittää

 

Viimepäivinä oikeustajuamme on kuohuttanut korkeimman oikeuden antama päätös 10 vuotiaan lapsen seksuaalirikoksesta, jonka mukaan korkein oikeus katsoi, että sukupuoliyhteys 10- vuotiaan kanssa ei ollut raiskaus. Ongelma tuntuu olevan rikoslainsäädännössä. Siinä miten pystytään näyttämään asioita kiistatta toteen ja siinä, miten lain kirjainta tulisi tulkita. 

Nykyisellään lakikirjassa seisoo seuraavaa: "raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. " Tämä tarkoittaa, että todistelutaakka lapsen avuttomuudesta on  syyttäjällä. Raiskausrikoksen kohdalla lapsi ei ole automaattisesti avuton. Lapsuus ei siis ole automaattisesti suojeltava oikeushyve, kun on kysymys raiskausrikoksista. Lapsen avuttomuus tulee osoittaa erityisellä tavalla. Pelkkä lapsuus ei riitä. 

Lastensuojelulain henki ei mielestäni tässä kohtaa toteudu rikoslain puolella. Lastensuojelulaki päivitettiin kymmenen vuotta sitten, joten tässä on ollut aikaa päivittää muuta lainsäädäntää lastensuojelulaissa tarkoitetulle tasolle.

Mietin ensiavuksi sitä, että mikäli tuomioistuimessa on liian vaikeaa näyttää toteen, että lapsi on ikänsä ja kehitystasonsa mukaan automaattisesti avuttomassa tilassa oleva henkilö, olisiko syytä avata lainkohta ja tehdä sinne tarvittavat lisäykset uhrin iästä ja kehitystasosta, jotta todistelutaakka lapsen avuttomuudesta ei kävisi liian vaikeaksi? Tällöin se olisi linjassaan lastensuojelulain ja lapsen oikeuksiin kirjattujen lähtökohtien kanssa ja olisi kiistatonta toteen näyttää, että lapsi on avuton, kun on kyse aikuisen tekemästä seksuaalirikoksesta, missä muu raiskauksen tunnusmerkistö todentuu.

Laajemmin ottaen olen kuitenkin sitä mieltä, että muutenkin seksuaalirikoksia koskeva lakikokonaisuus olisi syytä avata ja päivittää vastaamaan tämän päivän oikeuskäsitystä, alkaen siitä, että suostumukseen perustuva lainkirjaus olisi tarkastelun lähtökohtana kaikissa seksuaalirikoksissa. Kehitys on muualla menossa vahvasti siihen suuntaan, että raiskaus määritellään suostumuksen pohjalta. Esimerkiksi Ruotsissa astuu heinäkuun alussa voimaan tällainen laki, jossa suostumus on nostettu keskeiseksi asiaksi. Myös Sakasassa on tällainen lähtökohta lainsäädännölle.

Vaikka monien asinatuntijoiden mukaan lain säätäminen ei ole ongelmatonta, niin suunnan ja tahtotilan siihen suuntaan tulisi olla ehdoton myös Suomessa. Se olisi vahva viesti siitä, että seksuaalinen koskemattomuus jo sinänsä on arvokas oikeushyve.

Nykyisellään maamme rikoslaki määrittelee raiskauksen väkivallalla tai sen uhalla tapahtuvana pakottamisena, vaikka lähtökohdan tulisi olla suostumusperusteinen. Seksuaalitekojen  tulisi aina perustua molemminpuoleiseen suostumukseen. Näin varmistettaisiin mielestäni paremmin myös kansainvälisten velvoitteiden täyttyminen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sekä Suomen allekirjoittama Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuskin korostavat nimenomaan suostumuksen puuttumista, eivätkä niinkään sitä onko tekoon käytetty väkivaltaa, tai onko uhri millä tavalla osoittanut vastustaneensa tekoa. Mielestäni tämä vahvistaisi seksuaalista koskemattomuutta kiistattomana oikeushyveenä ja turvaisi jokaiselle siihen täyden oikeuden lainsäätäjän silmissä olit sitten lapsi tai aikuinen. 

Toivottavasti Te oikeusministeri Antti Häkkänen otatte koppia tästä asiasta ennen tämän hallituskauden loppua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (49 kommenttia)

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Itse asiassa on kyse nimikkeistön muuttamisesta. Esimerkkitapauksena käytetyn 10-vuotiaan kohdalla tekijän tuomio olisi ollut sama vaikka nimikkeenä olisi ollut raiskaus.

Epäilemättä on outoa että raiskatun pitää hankkiutua hakatuksi jotta kyseessä olisi raiskaus. Tuo suostumusjuttu on juridiikaan ja näytän kannalta hieman kinkkinen, näin olen kuullut. Silti kannatan sitä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Ei lapsen tarvitse "hankkiutua hakatuksi", koska hän ei voi lähtökohtaisesti koskaan antaa aikuiselle suostumusta mihinkään rikokseen. Periaatteessahan lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat päättävät hänen asioistaan, mutta hekään eivät voi antaa laillista suostumusta lapsen paritukseen enempää kuin vaikkapa sukuelinten silpomiseen tai silmienpuhkomiseen tai kurkunleikkaamiseenkaan. - Jos pedofiili haluaa millä taustaperusteilla tahansa poikkeusluvan lapseen sekaantumiseen, hänen on anottava tuo tapauskohtainen erityissuostumus vain ja ainoastaan laillisilta viranomaisilta. Se taas asettaisi viranomaisemme ja lainsääätäjämme kansainvälisen ihmisoikeusyhteisön intensiivisen huomion alaiseksi.

Suostumuksen puute on lapsen kohdalla lähtökohtainen itsestäänselvyys, ja sen pitää näkyä myös lakitekstiä lukutikulla tavailevien oikeusasteitten ymmärrykseen sisäistyvällä tavalla aukikirjoitettuna! Lapsen yleismaailmallisia jakamattomia ihmisoikeuksia eivät saa vesittää myöskään monikulttuurisuuteen tai kielimuureihin liittyvät perinnetapojen tulkintaristiriitaisuudet

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Olen samaa mieltä siitä, että laki on puuttellisesti kirjoitettu, jos lapsen rinnastaminen avuttomaan henkilöön pitää toteennäyttää jollain erityiellä tavalla. Tällöin lainkohtaan tulee välittömästi lisätä termit: ikä ja kehitystaso, jotta tulkinnan varaa ei enää jää ja lapsuus on koskematon oikeushyve automaattisesti.

Toisaalta ongelmaista on juuri se, että raiskausrikosten lainsäädämntä ei meillä lähde suostumuksen puutteesta, vaan väkivallalla tai sen uhalla pakottamisesta sukupuoliyhteistyeen.

Tällöin suostumukseen perustuva lähtökohta parantaisi kaikkien uhrien asemaa. Riippumatta oletko aikuinen vai lapsi. Ei tarvitsisi todistella että ilmaistko että en halua, tai vastustitko väkivaltaa tai sen uhkaa riittävästi.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala Vastaus kommenttiin #4

Olen periaatteessa samaa mieltä, mutta miten se suostumus sen paremmin todistetaan kuin nykyisin kielto ei? Nyt tarkoitan aikuisia ihmisiä, en lapsia.

Ainakin Ruotsissa tämän suhteen on ilmennyt ongelmia.

Kysehän on vain kahdesta sanasta: Kyllä ja ei. Kummankin näyttäminen toteen jälkikäteen on hirveän ongelmallista. Lainsäätäjillä on siis huolellisen harkinnan paikka, kuten aina silloin kun joudutaan arvioimaan tilanteita, joissa on sana sanaa vastaan.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #5

Kuuntelin radiossa, kun Matti Tolvanen pohti samaa. Sitten hän totesi, että Saksassa lainsäädäntä on parempi sen osalta.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala Vastaus kommenttiin #6

Joo, ei ongelma ratkaisematon ole.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #6

Poisto Savolaisen toivomuksesta. Hän ei tunne pykäliä, mutta haluaa silti keskustella asiasta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #4

Katsos vaan, yleismaailmallisia lastenoikeuksia yli kansallisen nurkkakuntalainsäädännön/tulkinnan laillani korostava merkittävä kannanotto on tehty KO:ta haastavassa hengessä:

"Pelastakaa Lapset on sitä mieltä, että korkein oikeus on tässä tapauksessa käyttänyt sille annettua ylintä lain tulkintavaltaa lapsen edun vastaisesti ... se, ettei ** tuomittu törkeästä lapsen raiskauksesta ja perustelut sille, ovat mitä suuremmassa määrin lapsen edun vastaisia ja lapsen oikeudet sivuuttavia ja yleisen oikeustajun vastaisia.

Pelastakaa Lasten mukaan Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö ei vastaa nykypäivää
... – Suomen osalta Pirkanmaan tapausta ei tule jättää tähän.

Pelastakaa Lapset katsoo, että siitä on tehtävä valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle."

- https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/658585-1...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tie...

Sukuelinten silpomiseen on nimenomaisen KKO:n ratkaisun perusteella pätevästi annettu vanhempien suostumus, silloin, kun kyseessä on "lapsen etu". Sanat eivät oikein riitä kertomaan...

Julkaistu 31.3.2016

"Korkein oikeus (KKO) on antanut tänään kaksi ennakkopäätöstä, joilla on linjattu poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn ympärileikkauksen rangaistavuutta. Ratkaisut täydentävät KKO:n aiempaa linjaustaAvautuu uuteen ikkunaan, jonka mukaan muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena."

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #11

"sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena."

Tuo ei ole lasten edun mukaista pitää silpomista sallittuna, koska uskonto. KKO:n kanssa en tässä asiassa voi olla samaa mieltä. Pitänee keksiä keinoja, joilla sekoiluja voi vähentää tällä pallolla tai edes aluksi Suomessa. Lakeja selvästikin pitäisi pyrkiä muuttamaan. En oikein usko että olen läheskään ainut samoin ajatteleva.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #12

En minäkään ole KKO:n kannalla. Savolaisen väitteeseen vastasin.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #13

Max Jussila: "Sukuelinten silpomiseen on nimenomaisen KKO:n ratkaisun perusteella pätevästi annettu vanhempien suostumus, silloin, kun kyseessä on "lapsen etu""

Jaahas, tuossa Jussila vastasikin siis minulle. Ratkaisussa viitattu "lapsen etu" oletettavastikin tarkoittanee jotain, mitä voidaan pitää myös lääketieteellisessä mielessä lapsen etuna tai ei ainakaan sen vastaisena. Ei kai pelkkä uskonnollisen riitin perinteen jatkaminen riitä oikeudellis-lääketieteelliseksi eduksi? Mutta muistetaan myös, että tyttöjen ympärileikkaus on monin verroin vaarallisempi ja rikollisempi toimi sinällään kuin poikien pikkusilpaisu,

Siinä tapauksessa, että joku epäillyn/syytetyn edustaja/puolustaja alkaisi tarjota oikeudelle ratkaisun perusteeksi pätevästi annettua vanhempien suostumusta, silloin, kun kyseessä on "lapsen etu" yhdynnän suorittamiseksi aikuisen kanssa, tohtisin esittää vahvan protestin ja jopa epäillä julkisesti ko. juristin mielenterveyden riittämättömyyttä jatkaa tehtävissään. Vai miten katsoisitte tuollaista "lapsen etu" -näkökohtaa voitavan perustella pohjoismaisessa oikeuskäytännössä minkään oikeusasteen kokemusten tai KKO:n ennakkopäätösten valossa? Lapsen makaaminenhan on sinällään rikos aina, joten ei siihen voi lupaakaan antaa kukaan. Luulenpa, että vain pedofiliamyönteisen disinfolobbyn tai uskomusperinnealakulttuurien piiristä voisi nousta ylipäätään kyllin mielenvikaisia tuollaisen puolustajiksi.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #18

Voisit nyt vaikka lukea tuon päätöksen ettei tarvitse taas olettaa. Asia koski nimenomaan muslimilapsen ympärileikkausta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #22

Täällä kyllä puhutaan lapsen raiskaamisesta/pahaksikäytöstä Suomen lain voimassaolopiirissä ihan uskontoon ja etnisyyteen yms. katsomatta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #38

"Periaatteessahan lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat päättävät hänen asioistaan, mutta hekään eivät voi antaa laillista suostumusta lapsen paritukseen enempää kuin vaikkapa sukuelinten silpomiseen tai silmienpuhkomiseen tai kurkunleikkaamiseenkaan."

Sinun kommenttisi. Ymäärrän kyllä, ettet vastaa kirjoittamastasi.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Pötypuhetta Siikalalta. Tuomio olisi ollut esimerkkitapauksessa erittäin suurella todennäköisyydellä vuoden tai kaksi kovempi raiskausrikoksen täyttyessä. On rangaistuskäytännössä aivan eri asia saada tuomio raiskauksesta tai hyväksikäytöstä. Ero on todella suuri myös tilastoissa niin keskiarvon kuin mediaanin osalta. Väkivalta tai sen uhka on vain osa raiskausrikoksen määritelmää. Raiskata voi myös monella muulla tapaa ilman että väkivaltaa käytetään tai hankkiutuu hakattavaksi.

Itse kritisoin hovioikeuden tuomiota tuoreeltaan ja käytännössä samoin perustein kuin professori Tolvanen. Pidän KKO:n päätöstä säälittävänä esimerkkinä siitä miten pihalla korkein tuomioistuin voi olla. Esitin myös ratkaisuksi samaa kuin blogisti eli iän huomioimista lakipykälässä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

" Ero on todella suuri myös tilastoissa niin keskiarvon kuin mediaanin osalta."

Tuota ei todellakaan huomioitu, kun mm. itse olen nykytilannetta kritisoinut. Täytyy myöntää etten ollut tuollaisia tilastoja katsonut, ja mieluusti linkin niihin voisin haluta. Monetkin KKO:n päätökset ovat oikeudentajua(ni) vastaan, ja on ihan oikein että niitä saa kritisoida. Joskus laitkin pitää tajuta muuttaa tai edes voi kritisoida niitä yrittäen muuttaa niitä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

"Ongelma tuntuu olevan rikoslainsäädännössä."

- Niin varmaankin, jos se kerran nykyisellään jättää pienenkin mahdollisuuden tulkita väljiä sanamuotoja niinkin mielenvikaisella pirunraamatuntavaamisen asennevammalla kuin ko. casessakin on tulkittu käräjiä ja Korkeinta myöden.

Kuinkahan monta lakialoitetta tarvitaan painamaan tuomioistuintenkin kalloon, että naisen EI ja lapsen 0 - 15 v tarkoittavat ei, nej, njet, لا, maya, hayır etc. - ks.
http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252845-n...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Pelkän ikärajan laittaminen ei ratkaise ongelmaa.

21 luku

7 a § (20.5.2011/540)
Rajoitussäännös
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Tuo ei ainakaan ollut vastaus minulle, koska en ole puhunut ikärajan laittamisesta. Sellainenhan on jo laissa olemassa (15 v), enkä ymmärrä intoasi muka-osallistua keskusteluun kopioimalla olemassaolevia lainkohtia tuomatta mukaan mitään uutta.

Jos nyt sitten aletaan pohtia rakentavasti eli uuttaluovasti noita ikärajoja, mitäs sanot tstä:
http://hannakaisalahde.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #21

"...lapsen 0 - 15 v tarkoittavat ei, nej, njet, لا, maya, hayır etc. - ks." Ihan tuossa yllä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #23

Tiedän ettei Wikipedia ole lakikirja, mutta miten kommentoit tätä: "Suojaikärajalla tarkoitetaan lakisääteistä ikärajaa, jota nuoremman henkilön ei katsota kykenevän antamaan suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suojaik%C3%A4raja

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #29

Mitä ihmettä sinä tuolla kysymykselläsi mahdat tarkoittaa? Ei tietenkään lapsi voi antaa suostumustaan pätevästi.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #21

Otin tuon KKO:n ratkaisun esille, koska väitit, että vanhemmat eivät voi antaa lapsen silpomiseen dsuostumusta. Toin aika paljonkin uutta, koska et tuntenut koko tapausta. Samoin laitoit selvän ikärajan lapsen osalta. Se on ongelmallinen, kuten varmaan ymmärrät, ja nimenomaan nykyisen lainsäädännön valossa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #24

Olet oikeassa siinä, ettei minulle tai muillekaan normaaleille kansalaisille olisi tullut mieleenkään, että KKO voisi alentua tekemään tuollaisia paskankaunisteluperusteluja. Kuriositeettina menettelee tämän kerran, mutta voisit tosiaan antaa meille tilaisuuksia hämmästellä laki- ja oikeustapaustietämystäsi myös kunkin aiheen kannalta relevantein tavoin rakentavasti uutta luoden. Varmasto edustanet sitä parempaa lakimieskuntaa, joka osaa ajatella itsekin eikä vain hokea jostain lukemiaan valmiiksipureskeltuja mantroja. Miten siis pyrkisit ratkaisemaan kunnioitettavan tietämyksesi ja ymmärryksesi pohjalta luovaan ideointikykyysi tukeutuen blogin esiinnostamaa ongelmaa? Älä ole turhan kriittinen muotoseikkojen suhteen, edetään kuten mind stormingissa vai mikä ajatusmyrskutekniikka se on, eli ideoita kentille ja jatkokehittelyt ja loppusorvaukset sitten!

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #21

Väärin meni, suojaikäraja on 16 vuotta,.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #26

Kiitos tiedosta, luulin tosiaan, että se oli 0 - 15 v. Mutta mikä sen pitäisi sinun mielestäsi olla tai millä ikärajat korvata? Kai osaat ajatellakin etkä vain lukea ja toistella lukemaasi?

Miten muuten Max tulkitset tämän: "Kaikenlainen alle 16-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa." - Eikö voisi kuvitella, että siinä tarkoitetaan, että 0 - 15 v merkitsee ei, nej, njet ja sama lähi-idän ja afrikankin ym. maiilman kielillä...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #28

Sinä et tunne lainsäädäntöä etkä edes suojaikärajaa lainkaan, ja sen takia esität juuri tuollaisia väitteitä. Minä olisin aivan tyytyväinen siihen, jos Suomessa lapsen osalta otettaisiin mallia Ruotsin rikoslaista, eli BrB 6 luvusta ja sen lasta koskevista pykälistä 4 - 10a.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #30

No en minä tietenkään tunne tai tiedä mitään mutta esimerkiksi Väestöliitto ja viranomaiset näemmä ovat sitä mieltä, että Suomen lainsäädännön mukaan "Kaikenlainen alle 16-vuotiaaseen (0 - 15 v) kohdistuva seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa" aikuisen puolelta. Näinpä ollen voisi kuvitella, että kun lapsi ei voi antaa suostumusta seksiin eikä aikuinenkaan rikokseen, voisimme olla kutakuinkin samaa mieltä itse kehitämäsi "kiistan" substanssista, vai?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #33

Onko sinulla lukihäiriö?

"7 a § (20.5.2011/540)
Rajoitussäännös
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa."

Esimerkiksi voidaan ottaa aivan hyvin 14- ja 18-vuotiaat. Ei näiden välistä sukupuoliyhteyttä pidetä rikoksena jos siihen on 14-vuotiaan suostumus edellä olevan pykälän perusteella ja siinä mainituin edellytyksin.

Tämä saatanan länkytys saa minun puolestani loppua. Sinulla on selviä vaikeuksia ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja trollauksesi on rasittavaa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #36

Kyllä tulee taas Maximaalista trollausta: "ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa."

- Joopajoo, eikö se loukkaa 10-vuotiaan kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, kun iältään reilusti kaksinkertainen ukkomies raiskaa eikä kohteella ole ikänsäkään puolesta mahdollisuutta antaa pätevää suostumusta tuohon rikokseen ja osapuolten (uhri ja raiskaaja) iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole osoitettavissa niin vähäistä eroa, että raiskaajan olisi katsottava olevan henkisesti noin 10-vuotiaan tasolla vaikka idiootti onkin eikä tyttö myöskään pakottanut häntä tekoonsa esimerkiksi aseella tai oleskeluluvan kieltämisellä uhaten?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #40

Kuulehan nyt Savolainen,

Koeta ymmärtää, vaikka se on ilmeisesti ylivoimaista sinulle, että en missään tapauksessa enkä missään kommentissani ole puolustellut tuota Tampereen lapsenraiskaajaa. Sinulla täytyy olla todella kova pää, jos sellaista yrität esittää.

Olen ottanut yhden KKO:n tapauksen esille, koska väitit, että vanhemmat eivät voisi antaa suostumusta esimerkiksi lapsensa silpomiseen. KKO:n mukaan voivat, ja olen tästä kirjoittanut toisessa puheenvuorossa hyvin eri mieltä olevan kommentin.

Rajoitussääntö ei koske millään tavoin Tampereen tapausta. Älä lue enempää kommentteihini, kuin mitä ne sisältävät. Olet väittänyt, että rajoitussäännös koskisi perheensisäisiä sukupuolisuhteita, ja näinhän asia ei ole. 20 luvun 5 §:ssä on aivan oma säännös aseman hyväksikäytöstä. Siellä on myös ikärajoja.

Sinulla on hämmästyttävä kyky olla ymmärtämättä mitään, mitä on kirjoitettu. Uskoisi tuon vaivaavan aivan tavallista elämää, mikäli sellaista kykenet ylipäätään viettämään. Minä lopetan tähän, koska aikaisemman kokemukseni perusteella minkäänlainen keskustelu kanssasi ei onnistu. Haluat kovasti kommentoida, ilmeisesti itsellesi äärimmäisen tärkeää asiaa, en tiedä kuinka henkilökohtaisista syistä, mutta kommenteillasi ei ole mitään sisältöä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #41

"en missään tapauksessa enkä missään kommentissani ole puolustellut tuota Tampereen lapsenraiskaajaa. Sinulla täytyy olla todella kova pää, jos sellaista yrität esittää."

Alkukevennys: Tiesit varmaan Max, että tuosta julkisesta luonnehdinnastasi "Tampereen lapsenraiskaaja" yksilöiden Juusuf Muhamed Abbudia tarkoittaen voisit saada vaikka kunnianloukkaussyytteenkin, koskapa KKO:n mukaan hän ei ainakaan ko. tapauksessa raiskannut vaan vain hyväksi vähän käytteli kuten autoakin joskus lainaillaan paitsi että ihan luvan kanssa toki kun uhri ei kerran kieltänyt.

Asiaan: Ei taaskaan Maxilla tainnut olla mitään varsinaista sanottavaa, kun tuli asioikseen trollaamaan ja sotkemaan asiallista keskustelua tyrkyttäen linkkejä ja pykäliä, joilla ei sinänsä ole vaikutusta itse otsikkotopicin kannalta. Totta kai KKO on perustelevinaan päätöksiään niin kuin muutkin oikeusasteet ja juristit olemassaolevilla lainkohdilla. Juuri niiden täsmennystarpeesta ja muutosvaatimuksista täällä kuitenkin keskustellaan, jotta oikeuskäytäntö pysyisi edes jollain lailla ajanriennon ja kehityksen mukana hyväksyttävässä ja laillisessa mielessä. Se jäi epäselväksi, miksi Maxin piti takertua johonkin sukuelimensilpomiscaseen, vaikka siinä olisikin törkeästä laittomuudesta tehty ei-rangaistava monikulttuurisuvaitsevuusriitti tms. pedofiiliuskomusyhteisölobbyjen riemuvoittoennakkopäätös. Sitä en todellakaan olisi uskonut mahdolliseksi sivistysvaltiossa, mutten koskaan ole myöskään väittänyt, ettei niin olisi tapahtunut. KKO on siis tehnyt rikosluonteisen päätöksen, mikäli Max kertoi asian oikein eli että vanhemmat olisivat saaneet silvotuttaa lapsen ihan vaan takapajuisen taikauskoriitin uhrina. Se, että KKO ehkä tekee virheitä, ei saa kuitenkaan oikeuttaa yhteiskuntaa ja lainlaatijoita hyväksymään virheellistä toimintaa, vaan virheet on viipymättä paljastettava ja vietävä keskustelu tarvittaessa kv. foorumeille ja virhepäättäjät saatettava tarvittaessa vastuuseenkin mahdollisista laittomuuksistaan.

Toisaalta, nyt kyse on lapsenraiskaamisen käytännön hyväksymisestä asiattoman tulkinnoin lapsen muka-oikeudesta suostumuksen antamiseen rikokselle lasta ja yhteiskuntaa/huoltajia kohtaan. Eikä mikään pykälä oikeasti lievennä 10-vuotiaaseen lapseen sekaantuneen yli kaksi kertaa vanhemman ukkomiehen rikosta. Tuollaista ei mielestäni saa yrittää normalisoida yliymmärtäen ja länkyttämällä kvasilaillisuusknoppeja, jotka tieten tai ymmärtämättömyyttään hoettuina kääntävät huomion substanssista ja yhteisestä ratkaisunetsimisestä siihen, miten kyynisimmät vanhentuneisiin pykäliin vetoajat mielellään tekevät, jotta pedofiilikulttuuriverkoston kasvutrendiä ei edelleenkään saataisi torpattua lainsäädännön ja ennen kaikkea tulkinnan täsmennyksin. Ei Max tietenkään ole uskoakseni pedofiililobbyn palveluksessa, mutta sen laariin tuollainen pykälälänkytys valitettavasti toimii, kun kerran mitään parannusehdotuksia absurdiin oikeuskäytäntöön ei näemmä ole esittää, paitsi epämääräinen viittaus ruotsalaiseen malliin.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #45

Sinulla on erittäin vakava psykopatologinen häiriö. Hae kiireesti apua siihen.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #46

Jaahas, Max ei ole mikään minimalisti missään mielessä, kun on ollut kanttia jättää vielä ylivoimaisen oikeusoppineisuuden lisäksi ilmeisen mestarillisesti hanskaamansa psykiatrian ekspertiisikin tähän asti hihaan piiloon ja nyt sitten luojan kiitos sitäkin vilauttaa apuaan suoden. Otetaanpa onkeen, kiitos vielä Max! Ja muistathan itse lukea aina se annostusohje aamuin illoin, jos sotekäynti ei heti järjestyisi kiireellisenä. Jatketaanko huomenissa vai? :D

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #28

Katso nyt hyvä ihminen tuo rajoitussäännös. Ikärajalla ei kaikissa tapauksissa ole haluamaasi merkitystä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #35

Lopetapas tuollainen kielenkäyttö. Sinut pitäisi tuon jälkeen sulkea kokonaan keskustelusta. Minä olen viisaampi ja poistun.

Erkki Joona

Kansalaisten oikeustajua loukkaamalla yhteiskuntamme tuhoaa legitimiteettinsä. Yhteiskunta on kansaa varten eikä päinvastoin!

Petri Hämäläinen

Kaverilla oli suojaväri.

Ei voitu olettaa että moniosaaja olisi tajunnut että kymmenvuotias oli kymmenvuotias.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Kaikessa tällaisessa tärkeintä on, että rangaistukset rikoksista ovat oikeustajun mukaisia. Tuntuu siltä, että liikaa takerrutaan sanojen merkitykseen. Sanoilla voi olla oikeustieteen termeinä eri merkityksiä ja käytäntöjä, jotka poikkeavat yleiskielen merkityksistä. Ja kai pitää olla varaa, että törkeät rikokset voivat olla joskus tavallistakin törkeämpiä.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Iältään 0 - 12 -vuotiaaseen sekaantumisen tulisi aina olla törkeä raiskaus ja 13-15-v raiskaus, jos tekijä on selvästi aikuinen, ja mahdollisesti samassa yhteydessä käytetystä väkivallasta tulisi tuomita erikseen pahoinpitelynä tai törkeänä pahoinpitelynä. Esimerkiksi Abbudille törkeä raiskaustuomio kaiketi ilman pahoinpitelyä, jos puolustus voisi todistaa, ettei jälkiä kuten myöhemmin ilmitulevia piileviäkään traumoja jäänyt (mitä voitaneen kuitenkin pitää oikeuden yleisen elämänkokemuksen perusteella todennäköisenä).

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Salminen, oikeustaju on muuttuva ja epämäääräinen. Se ei ole vakio, koska se on vahvasti tunneperäistä.

Tunneperäisyys paljastuu hyvin siinä kuinka eri tavalla ihmisten (ja median) oikeustaju toimii jos uhrina on joukko pikkupoikia tai yksi pikkutyttö, tai tekijänä on kantasuomalainen tai maahanmuuttajataustainen.

En hirveästi sellaista oikeustajua arvosta. Lakia arvostan paljon enemmän.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Suomen lainsäädäntö puhuttaa myös Ruotsissa. Pääutisissa tänään.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/finland-sex-med...

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Näiden jatkuvien raiskausuutisten johdosta olisi ehkä syytä tutustua Suomen vanhimpaan asiakirjaan. Se on kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille, joka täytti 700 vuotta 1.10.2016. Nykymenossa eivät alaikäiset tytötkään enää tunnu olevan turvassa. Mihin tämä maa on oikein menossa?
Linkki tähän asiakirjaan:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Naisrauha#/media/Fil...

Olaus Petrin viisautta 450 vuoden takaa:

”Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki, sillä hän voipi asetella kaikki kohtuuden mukaan. Mutta missä paha ja väärä tuomari on, siinä ei auta hyvä laki mitään, sillä hän vääntää ja vääristelee sitä oman mielensä mukaan.”

Korkeimmassa oikeudessa ei ilmeisesti ymmärretä, että ihminen varsinkin lapsi saattaa lamaantua järkyttävässä tilanteessa. Hänestä voi tulla puolustuskyvytön. Onnettomuustilanteissa tämä tulee usein esille, kun moni ihminen seisoo ”tumput suorina” vain osan pystyessä toimimaan.

On hyvä, että Pelastakaa Lapset ry on ryhtynyt viemään tätä asiaa kansainvälisille foorumeille. Toivottavasti tämä tuo tulosta jo pelkästään lapsen ja hänen vanhempiensa oikeusturvan kannalta.

Petri Hämäläinen

Jukka - feministien mukaan sukupuolia ei ole olemassa, joten pakko kai todeta, että kuningas Birgerin ja Olaus Petrin nootit eivät ole enää (eivätkä kai ole koskaan olletkaan) mielekkäitä ja päteviä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Petri Hämäläinen: rikoslain 20 luku (seksuaalirikokset) on täysin sukupuolineutraali. Tietäisit asian, jos viitsisit lukaista edes nuo lyhyet lainkohdat. Mutta et tietenkään viitsi ja siitä huolimatta sinulla on asioista "mielipide".

Pentti Jaakkola

Luulisin että jos tekijä olisi ollut sumalainen niin tuomio olisi ollut enemmän sellainen jonka ihmiset olisivat hyväksyneet, olisi jäänyt paljon vähemmän kommentteja kun olisi tuomio räpsähtänyt skaalan yläpäästä. Pelätäänkö meidän oikeuslaitoksessamme sitten Allahia niin paljon että näitten rötöksiä täytyy yrittää ymmärtää tällätavoin, Muutenkin olen sitä mieltä että raiskaajat pitäs kastroida kirurgisesti väriin ja syntypperään katsomatta..

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Korkeasti oikeusoppinut, professori emeritus Jyrki Virolainen kirjoittaa rangaistusasiasta blogissaan otsikolla ”Sekava keskustelu raiskausrangaistuksista” jo lähes viisi vuotta sitten. Professori tuo siinä esille näkemyksiään ja vertaa samalla Norjan ja Ruotsin korkeimpien oikeuksien lainkäyttöä suhteessa Suomeen. Blogi on ehdottomasti lukemisen arvoinen.

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/05/733-sek...

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
    «että lapsi on ikänsä ja kehitystasonsa mukaan automaattisesti avuttomassa tilassa oleva henkilö»

Sukupuoliyhteys ikänsä tai kehitystahonsa vuoksi "avuttomassa" tilassa olevan lapsen kanssa on sen kehitystason aiheuttaman ymmärtämättömyyden hyväksikäyttöä. Siksi laissa on erillinen pykälänsä hyväksikäytöstä. Raiskaus on sitten eri asia.

Jos tälläiset laskettaisiin raiskaukseksi, saattaisi tuomio olla jopa lievempi, koska väkivaltaa ei käytetty. Hyväksikäytön asteikko nimittäin on sama kuin raiskauksen, vaikka väkivaltaa ei käytetä. Raiskauksessa erilaiset lieventävät seikat kuten väkivallan puuttuminen aiheuttaisivat, että rangaistus tehtäisiin asteikon alapäästä.

Sinällään se, että kyseessä on lapsi, tekee raiskauksesta automaattisesti törkeän, mutta jos mitkään muut törkeän raiskauksen tunnusmerkit eivät täyty, kuten ettei aiheuteta pysyviä ruumiinvammoja eikä tehdä erityisen nöyryyttävästi, on se vain "lievän törkeä raiskaus".

Tässä keskustelussa ilmeisesti halutaan puhua "raiskauksesta" vain, koska se on enemmän tunteita herättävä sana.

Toimituksen poiminnat