hannakaisalahde

Mummot ja papat eivät ole passiiveja

 

Eilen oli Vihreiden puoluepäivä. Heti aamusta Hanna Halmeenpää sai vastata Ylen tv-lähetyksessä SDP:n ja KD:n kritiikkiin siitä, että Vihreiden vaaliohjelmassa ei ole erikseen mainittu vähävaraisia eläkeläisiä, eikä vanhusten hoivapalveluja.

 

Me Vihreät emme luokittele vähävaraisia, tai köyhiä iän tai statuksen mukaan. Meidän ohjelmassamme pyritään kaikin puolin köyhyyden torjuntaan. Tämä koskee yhtälailla lapsiköyhyyttä, aikuisköyhyyttä, kuin vanhustenkin köyhyyttä. Ylipäätään meidän tulee rakentaa oikeudenmukainen yhteiskunta, missä kenenkään ei tarvitse elää köyhyysrajan alapuolella.

 

Vihreiden tavoitteena on säilyttää lähiliikuntapaikat, satsata kulttuuriin, siihen, että terveyspalveluihin pääsee jonottamatta ja se että tuetaan kaikissa ikäryhmissä aktiivista kansalaisuutta. Tämä tukee hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä ja edesauttaa myös vanhusväestön aktiivista roolia oman elämänsä haltijoina.

 

Me Vihreät pidämme itsestään selvänä sitä, että hyvinvointiyhteiskunnassa sairaita autetaan ja vanhuksia ei jätetä ilman hoivaa. Eduskuntaryhmämme on aktiivisesti vastustanut nykyhallituksen leikkauspolitiikkaa myös eläkeläisten ja vanhusten palveluissa. Kuntatasolla olemme olleet aktiivisia kehittämään uudenlaisia hoitomuotoja ja moniammatillisia, asiakkaan kotiin tuotavia palveluja. Olemme tukeneet projekteja, joissa hoitokoteihin tuodaan tuolijumppaa, päivätansseja ja kulttuuripainotteista päivätoimintaa. Olemme olleet useissa kunnissa myötävaikuttamassa erilaisissa poikkihallinnollisissa yhteistyöhankkeissa, joissa vanhuksille on tarjottu kulttuuripainotteista ohjelmaa joko vanhusten päivätoiminnassa, tai hoivakodeissa. Kun vaaliohjelmassamme kerrotaan, että tuemme hyvinvointia, me teemme sitä kaikilla sektoreilla.

 

Parasta ennaltaehkäisevää toimintaa on kaikkien ikäryhmien kohdalla oman aktiivisen toiminnan ylläpito ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Tämä koskee niin lapsia, nuoria, työikäisiä, kuin eläkeläisiäkin. Kun pystymme auttamaan ihmisiä ylläpitämään aktiivista omaa roolia yhteiskunnassa ja omassa elämässä, ehkäisemme sairauksia ja passiivisuutta.

 

Meille Vihreille jokainen yksilö on aktiivitoimija, ei passattava passiivi. Sitten kun elämä sairauden tai vanhuuden vuoksi luontaisesti muuttaa oman aktiivisen suhteemme heikommaksi, emmekä enää pärjää omin voimin, pyrimme silloinkin tukemaan aktiivisuutta, unohtamatta kuitenkaan hoivan ja huolenpidon tarvetta. Mielestämme kaikilla ihmisillä tulee säilyttää itsemääräämisoikeus ja ihmisarvo kaiken ikäisenä. Silloin kun ihminen kokee tarvitsevansa huolenpitoa, häntä ei jätetä yksin. Turvallisuudentunne on jokaisen ihmisen perusoikeus. Se on itsestään selvä asia.

Hanna-Kaisa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat