hannakaisalahde

Paperittomuus kuntavaalien näkökulmasta

Paperittomuudesta ja sen ympärillä käytävästä keskustelusta on tullut yksi keppihevonen, jolla puolueet tökkivät toisiaan. Tavallaan se on hyväkin asia, että paperittomuus nousee kuntavaalien alla esille, koska toden totta kuntavaalien jälkeen paperittomuus koskettaa tulevia kuntapäättäjiä tavalla, jota emme ehkä ole vielä edes ymmärtäneet.  Itse aiheen ympärillä leijuu paljon epäselvyyksiä ja väärääkin tietoa. Lisäksi puolueet sylkevät toistensa vioiksi milloin mitäkin. Siksi kokosin omaan blogiini sievän paketin aiheesta:

Kuka on paperiton?

Paperittomuudelle ei ole virallista määritelmää, mutta ne henkilöt, jotka ovat maassa ilman oleskeluoikeutta tai sairasvakuutusta ovat paperittomia. Paperittomaksi voi päätyä lähinnä kahta polkua, eli siten ettei henkilöllä ole oleskeluoikeutta maassa, tai vastaavasti oikeutta sairasvakuutuksen alaisiin palveluihin maassa. Ilman oleskeluoikeutta maassamme ovat ainakin he, joilla on kielteinen turvapaikka- tai oleskelulupapäätös, viisumin tai oleskeluluvan voimassaoloaika on ylittynyt, tai sellaista ei ole haettu, mikäli henkilön työlupa on päättynyt, tai sellaista ei ole haettu, ei henkilön itsensä, eikä työnantajan toimesta. Palveluiden ulkopuolella puolestaan ovat EU-kansalaiset ilman sairasvakuutusta, työnhakijat, joilla on oleskelulupa toisessa EU-maassa, oleskelulupaa odottava henkilö, opiskelija ilman kattavaa sairausvakuutusta tai viisumilla maahan tullut ilman kattavaa sairausvakuutusta.


Paperittomaksi voi joutua Suomessa voimassa olevalla ja täysin Suomen lain mukaan annetulla päätöksellä. Se mihin me emme voi vaikuttaa tässä ja nyt ovat muiden maiden käytännöt. Tällä viittaan esimerkiksi siihen, että osasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilösitä tulee paperittomia, koska heillä ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, eikä paluuoikeutta kotimaahansa koska virallisia henkilöllisyys- ja matkustusasiakirjoja ei henkilöillä ole ja lähtömaa kieltäytyy vastaanottamasta henkilöitä ilman tarvittavia asiakirjoja.

Miksi meillä on paperittomia?

Yksi näkökulma on se, että paperittomuus on seurausta nykyhallituksen linjauksista. Meillä on tiukennettu turvapaikkapolitiikkaa samaan aikaan, kun ei olla saatu neuvoteltua palautusasioita muiden maiden viranomaisten kanssa kuntoon. Esimerkiksi Irak ei suostu vastaanottamaan henkilöitä takaisin, joilla ei ole virallisia henkilöpapereita. Vaikka tällaiset henkilöt saisivat kielteisen turvapaikkapäätöksen, heitä ei voida palauttaa kotimaahansa. Erityisesti Perussuomalaiset mainostavat sitä, että he ovat pitäneet huolen, ettei laittomasti maassa olevalle anneta oleskeluoikeutta vain siksi, että tämä kieltäytyy poistumasta maasta vapaaehtoisesti. Tämä ei kuitenkaan poista itse ongelmaa, että meillä on enenevässä määrin heitä, joita ei voida palauttaa? Toivoisinkin, että yksikään puolue ei juuttuisi omiin mantroihinsa, vaan laajentaisi katsontakantaansa ja näkisi todellisen tilanteen. Nyt tarvitaan halua ratkaista näiden paperittomien tilanne.  Ei väitellä siitä.

Tämä hallitus on joulukuussa linjannut, että paperittomien toimeentulosta, asumisesta ja välttämättömästä terveydenhuollosta vastaavat kunnat. Tulevalla valtuustokaudella asia viimeistään nousee kunnallisen päätöksenteon pöytiin. Valitettavasti tämä ei ole mielipidekysymys. Kaikki poliittiset puolueet ympäri maan joutuvat ratkomaan kunnallisessa päätöksenteossa paperittomien kysymyksiä tulevalla valtuustokaudella. Yhteistyö asian ratkaisemiseksi kannattaa aloittaa muiden puolueiden ja kuntien virkamiesten kanssa ajoissa.

Mitä tulee tehdä?

Kyse ei ole vain puolueiden välisestä väännöstä. Paperittomuus tässä mittakaavassa on kokonaan uusi ilmiö Suomessa. Kela ja kunnat vääntävät kättä siitä, kuuluuko paperittomien toimeentulotuki kunnille vai Kelalle. Itsestään selvää tulisi olla sen, että kyse ei ole perustoimeentulotuesta, vaan aina harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta, jota myönnetään kunnissa tarveperustaisesti.

Viranomaisten ja kuntien välinen organisaatio ja toimintamallit tulee rakentaa etupainotteisesti. Kolmannen sektorin rooli auttajana varmistaa myös. Jos kyseessä on paperittomien henkilöiden auttaminen, voidaan varmasti ottaa hyvää mallia muiden anonyymien henkilöiden auttamiseen erikoistuneista toimijoista kuten esimerkiksi Pro Tukipisteestä. Kun kysessä on paperittomat henkilöt, ainoa mahdollisuus on auttaa anonyymisti, koska henkilöllisyyttä ei voida varmentaa. Kaikkien toimijoiden yhteisenä intressinä tulee olla vapaaehtoisen paluun tukeminen kaikissa niissä tilanteissa, missä se on mahdollista ja turvallista, mutta silloinkin pitää muistaa, että aina jäävät he, joita kotimaa ei suostu vastaanottamaan. Heitä emme voi jättää heitteille. Sen määrittää jo Suomen perustuslakikin.

Mitä enemmän kykenemme keskustelemaan etupainotteisesti tällaisen uuden ryhmän asioista ja siitä, mitä kaikkea meidän pitää tulevina päättäjinä yhdessä ratkaista kunnissa, sen paremmalla pohjalla olemme luomassa toimivia rakenteita. Sille emme voi mitään, mitä hallitus- ja eduskunta linjaavat. Meidän on kunnissa turha vääntää kättä siitä, että saavatko paperittomat väliaikaisen oleskeluluvan, vai eivät. Niitä asioita ei linjata kunnissa.

Siitä varmasti olemme yksimielisiä kaikki, että paperittomuus ei ole hyvä asia.  paperittomuus missä tahansa yhteiskunnassa asettaa haasteita. Toivottavasti olemme myös siitä yksimielisiä, että kuntien tehtäväksi on säädetty turvata toimeentulo, asuminen ja terveydenhuolto myös niille henkilöille, jotka jäävät maahamme paperittomuuden loukkuun. Toivottavasti olemme yksimielisiä myös siitä, että meidän tehtäväksemme jää hoitaa nämä asiat kuntatasolla kuntoon. Se ei ole mielipidekysymys, se ei ole juupas-eipäs-kysymys, eikä se ole vaihtoehtoinen kysymys. Se on meidän velvollisuutemme. Ihmiseltä ihmiselle. Älkäämme siis tehkö asiasta keppihevosta vaalikentille. Näyttäkäämme, että meistä on ratkomaan nämä ongelmat yhdessä.

 

Hanna-Kaisa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Haluan tietää, kuka laskee paperittomat Suomenrajojen sisälle?
Vai tuleeko he kenekään tietämättä?

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Yleensä ihmisellä on paperiasiat kunnossa, kun saapuvat Suomeen. On viisumi, on työlupa, tai henkilöt hakevat turvapaikkaa. Paperittomuus tulee yleensä matkanvarrella.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Mitä tarkoitat paperittomilla?

Turvapaikkaa hakeneethan on saaneet joko myönteisen tai kielteisen oleskelulupapäätöksen, joten heillä on "paperit".

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Se on kuvattuna tuossa yllä mitä paperittomuudella tarkoitetaan. Henkilö jolla ei ole oleskeluun vaadittavia asiakirjoja, tai sairasvakuutusta Suomessa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Yleensä "papereilla" tarkoitetaan henkilöllisyystodista/passia, esim. kun puhutaan paperittomista turvapaikanhakijoistta, jotka siis tulevat ilman henkilöllisyystodistusta.

Tällaisia oli vuonna 2016 kolmasosa Suomeen tulleista tp-hakijoista.

Oleskelulupa on ihan eri asia, kuin se, mitä papereilla on yleensä tarkoitettu.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #7

Määrittelin tarkoituksella omassa kirjoituksessani paperittomuuden niin, kuin suomen valtio asian tätä nykyä määrittelee. Paperiton on ilman oleskeluun tarvittavia asiakirjoja ja/tai voimassaolevaa sairausvakuutusta Suomessa oleileva henkilö. Tähän haasteeseen kunnissa pitää seuraavalla valtuustokaudella pystyä tarttumaan. STM on määritellyt, että se velvollisuus on kunnilla.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #8

En usko, että Suomen valtio on virallisesti määritellyt tätä:

"Paperittomat

Paperiton-käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti ja sillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys. Paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole.

Lainvalvonnan näkökulmasta termin paperiton käyttö ei ole suotavaa. Sen sijaan tulisi puhua siitä, oleskeleeko henkilö maassa laillisesti vai laittomasti."

http://intermin.fi/maahanmuutto/laittoman-maahanmu...

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #9

Kuten totesin, ei paperittomalle ole virallista määritelmää. Voidaan käyttää myös termiä laittomasti maassa olevat, tai ilman olesleluoikeutta maassa olevat.
Sen sijaan noin, kuten alkuperäisessä tekstissäni määrittelin, niin siten sitä viranomaisverkostoissa pyritään määrittelemään. STM:n kuntiin antamassa ohjeessa määritellään myös mitä henkilöitä tarkoitetaan, kun puhutaan paperittomista, joiden palveluiden järjestämisestä se on ohjeistanut kuntia joulukuussa 2016. Kirjoitukseni liittyi kokonaisuudessaan tähän mitä valtio kunnilta vaatii ja mihin meidän tulee kunnissa vastata tulevalla valtuustokaudella.
Kuten kirjoitin, se ei ole mielipidekysymys, se on ohjeistus, joka kuntiin on annettu.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #9

Tarkennan vielä, että STM on tammikuussa 2017 tarkentanut omia ohjeistuksiaan kuntiin. http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_...

Vaikka paperittomia koskevaa erillislainsäädäntöä ei ole, niin tuosta linkistä huomaa miten moni eri laki velvoittaa ja samalla ei velvoita meitä toimimaan paperittomien asioissa.

Siitä huomaa myös sen, että kaikki vastuu on kunnilla ja siksi korostan olevien ja etenkin tulevien kuntapäättäjien vastuuta näiden asioiden hoitamisessa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #13

On aika ongelmallista, että STM käyttää termiä, jolle ei ole mitään virallista määritelmää ja mitä sisäministeriö kehottaa välttämään.

Täytynee kysellä tästä STM:ltä.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #18

Termi on se mitä yleisesti viranomaisverkostoissa käytetään, kun asiaa pyritään yhteistyöverkostoissa ratkomaan. Tuossa STM:n viimeisessä ohjeistuksessa puhutaan jo laittomasti maassa olevista.

Saku Sundquist

Hei!
Mielenkiintoista ja varmasti ajankohtaista pohdintaa. Tahtoisin kuitenkin kiinnittää huomiota tuohon lähtökohtaan, etteikö esimerkiksi Irakiin pääsisi palaamaan ilman asiakirjoja. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomesta on lähivuosina palannut Irakiin satoja ihmisiä, joista osa ilman minkään laisia asiakirjoja. Vapaaehtoinen palaaminen ei ole mikään ongelma, ja asiakirjoja voi tarvittaessa hankkia myös täältä käsin.

Mielikuva siitä, että henkilöt eivät pystyisi halustaan huolimatta palaamaan ja siksi ikään kuin teknisistä syistä ajautuisivat väkisin "paperittomiksi" on harhaanjohtava. Ongelmalliseksi paluu muodostuu mikäli henkilö ei suostu yhteistyöhön viranomaisten kanssa, eikä tahdo palata vapaaehtoisesti.

Ongelmaa ei siis ole, mikäli henkilö voi tehdä viranomaisten kanssa yhteistyötä. Ongelma on, mikäli henkilö ei halua noudattaa Suomen lakia, ja poistua maasta silloin, kun oikeutta maassa oleskeluun ei enää ole.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Kyllä, näin voidaan menetellä, mutta aina jää myös ne henkilöt, joiden henkilöllisyyttä ei voida varmentaa. Lisäksi on kansalaisuudettomia henkilöitä, joilla ei ole mitään asiakirjoja lähtömaasta. Tämän tiedän aiemman työni kautta. mm. Irak ei ota vastaan henkilöitä, joiden henkilöllisyys jää varmentamatta. Vaikka vapaaehtoista paluuta haluttaisiin tukea, sekään ei aina onnistu heidän kohdallaan.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Miten he ovat tulleet Suomen rajojen sisäpuolelle jos ei ole minkäänlaisia papereita eikä mitään.. Vai otetaanko me tänne niitä, kun he vain sanovat olevansa pakolaisia? (Luulin sen vitsiksi että turvapaikanhakijat pääsevät tänne kun sanovat "asylum")

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #15

Periaatteessa se menee niin, että kuka tahansa voi kävellä viranomaisen luo (tulli, rajavartiosto, merivartiosto, poliisi) ja hakea turvapaikkaa Suomesta.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #16

Voe viddy, ja pääsee rajojen sisälle.. Siis teoriassa tänne voisi lampsia vaikka miljoona Isis:n taistelijaa pyytää apuaa.. Siten pääsevät rajojen sisälle ja eikun suorittamaan iskuja.. :/ Suomi on kusessa..

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #21

Kyllä tuo käytäntö niin menee, että kuka tahansa voi hakea turvapaikkaa, mutta selväähän se on, että kuka tahansa ei sitä saa. Jos vaikka ruotsalainen hakee turvapaikkaa meiltä, en usko että hänellä siihen on edellytyksiä.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #23

Mutta pääsee rajojen sisälle, ja voi mennä istumaan telttaan Helsingin keskustaan.. Oleskelemaan laittomasti!!

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #26

Paperittomat ovat yleensä jo hakeneet turvapaikkaa ja käyneet turvapaikkaprosessin läpi saaden kielteisen päätöksen. Luulen että viittaat paperittomien leiriin Helsingissä? Tämä on juuri se porukka, joiden asiaa seuraavalla vaalikaudella STM:n antaman ohjeen mukaan kunnissa pitää ratkoa. Mutta leirien polttaminen ei ole se ratkaisu, johon STM kuntia ja kunnissa toimivia poliittisia päättäjiä ohjaa... (viittaan uutiseen, missä näin yritettiin kaiketi tehdä...)

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Olen tätä muiltakin bloggareilta kysynyt:
Pitäisikö paperittomille myöntää oleskelulupa?

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Se ei ole niin yksiselitteinen kysymys. Väliaikainen oleskelulupa voitaisiin mielestäni myöntää niille henkilöille, joiden kotimaa ei vastaanota henkilöitä, tai niille jotka on luokiteltu kokonaan kansalaisuudettomiksi. Tällöin heillä olisi virallinen status maassamme, jota säännöllisin väliajoin tarkasteltaisiin uudestaan. Tällöin he eivät häviäisi byrokratian rattaisiin. Mutta tulokulmani oli kuitenkin se, että mitä me nyt teemme heidän kanssaan kunnissa olemassa olevalla lansäädännällä ja eväillä.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Väliaikainen oleskelulupa voitaisiin mielestäni myöntää niille henkilöille, joiden kotimaa ei vastaanota henkilöitä, tai niille jotka on luokiteltu kokonaan kansalaisuudettomiksi."

Entä ne, jotka kieltäytyvät lähtemästä?

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde Vastaus kommenttiin #14

Tätä asiaa en ole pohtinut. Uskon, että jokaisella on joku syy miksi kieltäytyvät lähtemästä. Toisaalta heitä on verrattain vähän, jotka jäävät juuri Suomeen. Heidän kohdalla vapaaehtoisen paluun porkkanaa kannattaa käyttää varmasti nykyistä tehokkaammin.

Jaakko Häkkinen

Paperittomista ei voi syyttää hallitusta. Ei kenellekään ole luvattu, että jokainen halukas saa muuttaa Suomeen - yrittää saa, mutta jos väärinkäyttää turvapaikanhakujärjestelmää elintasosiirtolaisuuteen, pitää varautua kielteiseen päätökseen.

Paperittomia on siksi, että nämä järjestelmän väärinkäyttäjiksi osoitetut kieltäytyvät poistumasta maasta. Heidät on poistettava sitten pakolla.

Koko järjestelmä tulee sulkea, jos se on täysin yksisuuntainen:
- Meillä on muka velvollisuus ottaa vastaan, mutta heillä ei ole velvollisuutta poistua saatuaan kielteisen päätöksen.
- Meille on pelkkää haittaa, heille pelkkää hyötyä.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Kirjoituksessani nimenomaan toin esille, että syiden pohtimisen sijaan pitäisi keskittyä asian ratkaisemiseen.

Käyttäjän mjkrie kuva
Mika Riekki

Hallitusta voi mielestäni syyttää ongelman aikaansaamisesta, koska se ei ole tehnyt mitään sen estämiseksi. Turvallisista kolmansista maista ei ole pakko päästää rajan yli minkään maan kansalaisia ilman asianmukaisia papereita.

Ja jos on, niin sitten he eivät ole saaneet aikaan lakimuutosta porsaanreiän korjaamiseksi.

Vähintäänkin niiden maiden kansalaisten "pakko vastaanottamisesta" pitää pystyä kieltäytymään, jotka eivät vastavuoroisesti ota vastaan kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneita kansalaisiaan.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Surullisinta tässä käydyssä keskustelussa on se, että kaikilta kirjoittajilta puuttuu nimenomaan ratkaisukeskeinen ote asiaan. Yritin nostaa aiheen keskusteluun kuntavaalien näkökulmasta niin, että meillä kuntavaaliehdokkailla olisi riittävä tietotaito ymmärtää mikä tulee olemaan meidän osuus asian kanssa painiskellessa seuraavalla valtuustokaudella. Jos jokainen teistä olisi ehdokkaana itseni kanssa samassa kunnassa, eipä hyvältä näyttäisi yhteistyö ja asianhoito tulevalla vaalikaudella. Kuntapolitiikassa on kyse siitä, miten yhdessä pystymme ratkomaan erilaisia asioita niin että niihin saadaan paras mahdollinen lopputulos. Olen hieman pettynyt siihen, että tähän porkkanaan tartutaan yhä harvemmin kuntakentällä.

Toimituksen poiminnat