hannakaisalahde

on mentävä lapset ja nuoret edellä

 

Kyllästymiseen asti jaksan kirjoittaa sote-uudistuksen valmistelun sudenkuopista, tai ainakin siitä, mitä siellä tulisi erityisesti ottaa huomioon. Tänään olen pohtinut erityisesti lastensuojelun näkökulmaa suhteessa suureen sote-uudistukseen. Lastensuojelulakihan velvoittaa kuntia huolehtimaan lastensuojelun näkökulmasta poikkileikkaavasti kaikissa perheiden palveluissa neuvolasta aina toisen asteen koulutukseen saakka.

Lastensuojelussa painopistettä on siirretty ehkäisevään suuntaan ja tällä on saatu mainioita tuloksia eri kunnissa, missä on sujuvasti pystytty luomaan poikkihallinnollisia ja moniammatillisia työmuotoja osaksi palvelukokonaisuutta. Vuoropuhelu varhaiskasvatuksen, peruskoulun, nuorisotyön ja lastensuojelun välillä on alkanut muodostua mutkattomaksi.

Miten tälle varhaisen puuttumisen ja ennakoivan lastensuojelun kokonaisuudelle käy ison sote-uudistuksen myötä? En ole paljoa kuullut julkista keskustelua siitä, miten jatkossa turvataan lastensuojelulain hengen mukaiset toimenpiteet niin, että tämä saumaton yhteistyö tulee jatkumaan niissä kunnissa, missä tällä on saatu hyviä tuloksia aikaan.

En väitä, että se olisi mahdotonta, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan tasolle ja varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisotyö jäävät kunnissa toteutettavaan kokonaisuuteen.

Tarkoitukseni on kuitenkin muistuttaa, että näitä asioita ei saisi jättää pohtimatta, huomiotta saati sivuuttaa sote-lakia sorvattaessa. Kuulisin mielelläni asiantuntijoiden mielipiteitä myös tästä näkökulmasta ja näkisin, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien turvaaminen olisi jo hyvällä mallilla tässä vaiheessa uudistusta eteenpäin vietäessä.
 
Ehkäisevän ja ennakoivan lastensuojelun vastuusta suurin osa jää edelleen kuntiin. Lisäksi kuntiin jää lakisääteinen velvollisuus huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Mielelläni näkisin, että täällä Kotkassa oltaisiin näissä asioissa askelmerkkejä edellä jo tässä vaiheessa, mutta viimeistään uuden valtuustokauden alussa asian tulisi nousta yhdeksi ykkösaiheeksemme. Meillä on jatkossakin velvollisuus noudattaa saumattomasti lastensuojelulakia, riippumatta palveluja tuottavasta organisaatiosta ja näiden palvelujen on toimittava  yksi yhteen lastensupojelulain hengen mukaiseti. Tämän kokonaisuuden pohdinta pitää olla Kotkassa käynnissä heti.

 

Hanna-Kaisa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat