hannakaisalahde

Valinnavapus pitää toteuttaa huolella

  • saumaton tiedonkulku ja hyvin hoidetut periuspalvelut vähentävät erikoishoidonm tarvetta..
    saumaton tiedonkulku ja hyvin hoidetut periuspalvelut vähentävät erikoishoidonm tarvetta..

Sote puhututtaa kotkalaisia melko paljon turuilla ja toreilla. Kunnat antavat parasta aikaa lausuntojaan soteuudistuksen valinnanvapaudesta ja sen ulottamisesta myös peruspalveluiden tasolle. Itse suhtaudun hieman varovasti tällaiseen malliin.

Omat huomioni koskevat valinnanvapauden ristiriitaisuutta sen kanssa, että uudistuksella on tarkoitus paitsi vähentää sairastavuutta, parantaa asiakkaan hoitoonpääsyä, säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa, myös parantaa potilastiedon siirtymistä asiakkaan mukana.

Mikäli peruspalvelutasosta tulee kovin hajanainen ja hoitotahoja on monta, jäävät asiakastiedot usein siirtymättä asiakkaan mukana, koska asiakastietojärjestelmät eivät ole kaikilla toimijoilla samat. Sama ilmiö on havaittavissa silloin, kun muuttaa sairaanhoitopiirin alueelta toiselle, tai työterveyden piiristä perusterveydenhuoltoon tai toisinpäin. Asiakastiedot jäävät jälkeen.

Lisäksi perustasolle siirrettäessä valinnanvapaus voi kaventaa asiakkaan yhtenäistä tarjointa. Jos esimerkiksi asiakkaan terveydellinentila vaatii räätälöityjä palveluita joita tuotetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, voi tällaiset palvelukokonaisuudet jäädä saavuttamattomiin. Tällaisesta kärsivät päihde- ja mielenterveysasiakkaat, mutta yhtä lailla syöpäperheet ja vammautuneet henkilöt.

Ongelmia tuottaa jo pelkästään se, että perustason sosiaalipalveluita ei voida samalla tavalla ostaa ulkoa yksityiseltä palvelun tuottajalta, kuin terveyspalveluiden kanssa voidaan menetellä. Sosiaalihuollossa tarvitaan viranomaistyötä, joka ei taivu yksityisen toimijan tuotettavaksi. Tällöin perustason synergiaedut sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisessä menetetään.

Vakavastiotettavana huolena on myös se, että mikäli perusterveydenhuoltoon otetaan mukaan mahdollisimman kattavasti yksityisiä palveluntuottajia, saattaa toivottu säästö myös sen suhteen, ettei asiakkaita (potilaita) siirrettäisi kalliiseen erikoissairaanhoitoon vesittyä. Yksityisellä palvelun tuottajalla ei ole niin suurta kynnystä ohjata potilasta erikoissairaanhoitoon, jos kustannuskin siirtyy samalla sinne.

Tuleville maakunnille jää suuri vastuu pystyä koordinoimaan peruspalveluiden palvelutarjotin sellaiseksi, että palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja palveluiden yhteensovittaminen on mahdollista niin, että sen ainoana tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen, sairastavuuden väheneminen sekä ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto,eikä ainoastaan se kuka tuottaa minkäkin palvelun halvimmalla.

 

Hanna-Kaisa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat